Loading...
01.04—22.04.2023

Een tentoonstelling over de rol en betekenis van de opdracht binnen kunst en onderwijs

Met werk van/With works by 
Yasser Ballemans, Rheanne Bruijn, Sander van Deurzen, Astrid Hermes, Luka Slijkerman, Rië Tobori & Max Lutters, Lana Vissers, Coco van der Wiel, leerlingen van/pupils of 5e Montessorischool Watergraafsmeer, en anderen/and others.

[English below]
De tentoonstelling A Glimpse of FADE toont werk van docenten en studenten van HKU Fine Art and Design in Education en van basisschoolleerlingen, met een centrale rol voor de creatieve opdracht als kunsteducatiemiddel. Wat brengen prikkelende opdrachten die kunstenaars stellen aan medekunstenaars, studenten, leerlingen en andere makers teweeg? En welke opdrachten, vaak onbewust sluimerend in creatieve processen, stellen kunstenaars zichzelf? Als eerste aanzet in een breder onderzoek, geeft de tentoonstelling een inkijk in de manier waarop kunstpraktijk en educatorschap in elkaar grijpen, waarbij categorieën als ‘maker’ en ‘aanschouwer’ tegelijkertijd ontregeld raken. Geïnspireerd door onder meer het boek Wicked Art Assignments, brengt de tentoonstelling voor het voetlicht wat een creatieve opdracht vermag: als prikkelende aanmoediging, uitdagende kadering, persoonlijke leidraad of open uitnodiging.

A Glimpse of FADE is ontwikkeld door docenten en studenten van HKU Fine Art and Design in Education: Yasser Ballemans, Sander van Deurzen, Astrid Hermes, Max Lutters, Luka Slijkerman, Rië Tobori en Coco van der Wiel, in samenwerking met Hidde van Greuningen. Naar een idee van studieleider Myrthe Nagtzaam en in gesprek met docenten Tamar Clasquin en Els Cornelis.An exhibition on the role and significance of the assignment within art and education

The exhibition A Glimpse of FADE presents works by tutors and students from the HKU Fine Art & Design in Education department, as well as primary school pupils, with a central role for the creative assignment as an art educational tool. What do tantalizing assignments, that artists give to fellow artists, students, pupils and other makers bring about? And to what kind of assignments, often slumbering implicitly within creative processes, do artist put themselves? As a first step in a broader investigation, the exhibition provides a glimpse into the ways art practice and education intertwine, simultaneously unsettling categories such as “maker” and “observer”. Inspired in part by the publication Wicked Art Assignments, the exhibition brings to the fore the power of a creative assignment: as a stimulating prompt, challenging frame, a personal guideline, or open invitation.

A Glimpse of FADE is developed by tutors and students of HKU Fine Art and Design in Education: Yasser Ballemans, Sander van Deurzen, Astrid Hermes, Max Lutters, Luka Slijkerman, Rië Tobori, and Coco van der Wiel, in collaboration with Hidde van Greuningen. After an idea by course leader Myrthe Nagtzaam and in conversation with tutors Tamar Clasquin and Els Cornelis.

 

Opening
Vrijdag/Friday 31.03, 17:00 uur/h.

Tentoonstelling/Exhibition
01.04 – 22.04.2023
wo/Wed. – za/Sat. 13.00 – 18.00 uur/h.