Loading...
01.04—30.04.2021

[English below]

We zouden ons jubileum graag gezamenlijk vieren, maar helaas staan de omstandigheden dat op dit moment niet toe. Om deze grote mijlpaal toch niet helemaal ongezien voorbij te laten gaan, posten we tot en met 30 april elke dag 3 beelden van een selectie van 3 tentoonstellingen uit 1 jaar op onze Instagram en Facebook-pagina’s, terugtellend naar 1996. Reis met ons mee terug in de tijd…

Dank aan iedereen die samen met ons de eerste 230 tentoonstellingen mogelijk heeft gemaakt:

HKU en haar bestuur, die de betekenis van AG voor haar studenten, voor de HKU-gemeenschap en voor HKU’s aanwezigheid in de stad op waarde heeft weten te schatten | Alle HKU-docenten en medewerkers waarmee we in de loop der jaren aan zoveel bijzondere projecten hebben gewerkt | De huidige leden en voorzitter van de programmacommissie | De oud-leden Els Beuvery en Willem Gorter en oud-voorzitters Hildegard de Graaf en Harrie Peters | Voorgangers en godmothers van AG Aldje van Meer en Marieke Wouters | De voormalige communicatiekanonnen Marijke Pluimers, Karin Veenendaal en Marjolein van Bokhorst | Instagrambaken Frederique Scholtes | De ontwerpers van alle AG-uitingen van de afgelopen 25 jaar: Jeroen Kummer, 178 Aardige Ontwerpers (Joost Hoekstra, Jos Kluwen, Merel Sas, Mark Veldhuijzen van Zanten), Enmasse (Menno Cruijsen & Peer Boon), Vos en Thijs die zijn (Vos Broekema & Thijs Verbeek), Herman van Bostelen, Sst (Simon Burer, Sam de Groot & Thijs Gadiot), Studio Wijkwinkel (Hidde Meulenbeek, Manon Rugge, Peim van der Sloot, Rick Storm, Stijn Verhagen, Julian Wassenaar), Studio September, Jan-Pieter Karper | Jeroen van Straten | Alle stagiairs, suppoosten en opbouwassistenten | Iedereen die we vergeten | En natuurlijk alle exposanten: de gelouterde professionele makers met wie we mochten samenwerken, maar vooral ook alle ambitieuze, getalenteerde HKU-studenten die AG tot zo’n unieke en avontuurlijke plek maken.

| Op naar 2046 | Peter

__________________________________________________________________

AG 25 years

We would love to celebrate our anniversary together, but unfortunately circumstances do not allow for that at the moment. Nevertheless, in order not to let this big milestone pass completely unseen, we are posting 3 images of a selection of 3 exhibitions from 1 year every day until April 30 on our Instagram and Facebook pages, counting back to 1996. Travel back in time with us….

Thank you to everyone who joined us in making the first 230 exhibitions possible:

HKU and its board, who appreciate the significance of AG for its students, for the HKU community, and for HKU’s presence in the city | All the HKU professors and staff with whom we have worked on so many special projects over the years | The current members and chair of the program committee | Its former members Els Beuvery and Willem Gorter and former chairmen Hildegard de Graaf and Harrie Peters | Predecessors and godmothers of AG Aldje van Meer & Marieke Wouters | HKU’s former communication officers Marijke Pluimers, Karin Veenendaal and Marjolein van Bokhorst | Instagram Frederique Scholtes | The designers of AG’s visual identity in the past 25 years: Jeroen Kummer, 178 Aardige Ontwerpers (Joost Hoekstra, Jos Kluwen, Merel Sas, Mark Veldhuijzen van Zanten), Enmasse (Menno Cruijsen & Peer Boon), Vos en Thijs die zijn (Vos Broekema & Thijs Verbeek), Herman van Bostelen, Sst (Simon Burer, Sam de Groot & Thijs Gadiot), Studio Wijkwinkel (Hidde Meulenbeek, Manon Rugge, Peim van der Sloot, Rick Storm, Stijn Verhagen, Julian Wassenaar), Studio September, Jan-Pieter Karper | Jeroen van Straten | All interns, attendants and set-up assistants | Everyone we forgot | And of course all the exhibitors: the seasoned professional makers with whom we had the privilege to work, but especially all the ambitious, talented HKU students who make AG such a unique and adventurous place.

| On to 2046 | Peter