Loading...
18.05—02.06.2024
AIR Pastoe: Ana Navas

Op vrijdag 17 mei openen we een tentoonstelling waarmee beeldend kunstenaar Ana Navas haar residency op de Fine Art-afdeling van HKU af sluit. In deze tentoonstelling combineert ze haar eigen werk met werk van derde- en vierdejaars studenten.

AIR Pastoe is een unieke artist in residence-plek die mogelijk wordt gemaakt door de genereuze steun van de Keep an Eye Foundation. Sinds 2021 wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om gedurende tenminste drie dagen per week gebruik te maken van een atelier op de HKU-locatie Pastoe Fabriek, te midden van de werkruimtes van de studenten HKU Fine Art. De kunstenaar werkt hier aan de ontwikkeling van het eigen beeldende werk, betrekt studenten en deelt diens ervaringen ten aanzien van het kunstenaarschap.

___

On Friday May 17, we will open an exhibition with which artist Ana Navas concludes her residency at HKU’s Fine Art department. In this exhibition she combines her own work with work by third- and fourth-year students.

AIR Pastoe is a unique artist residency made possible by the generous support of the Keep an Eye Foundation. Since 2021, each year an artist is invited to use a studio at HKU’s location Pastoe Fabriek, for at least three days a week, amid the work spaces of the HKU Fine Art students. During the residency, the artist works on the development of their own work, engages students, and shares their experiences regarding their artistic career.