Loading...
11.04—12.05.2012
Colour Logics

René Daniels / Uta Eisenreich / Lotte Geeven / Fransje Killaars / Klaas Kloosterboer / Marius Lut / Roy Villevoye

&

Jan van der Ploeg met studenten HKU Fine Art Elise ’t Hart / Maaike Jaspers / Klaas Jonkman / Ingmar Konig / Doenja Likumahua / Nici Metselaar

We ervaren kleur vaak als een vanzelfsprekend onderdeel van de beeldende kunst en vormgeving. Misschien zelfs wel iets te vanzelfsprekend. Kleurtheorie is al jaren uit het kunstonderwijs verdwenen en kleur lijkt vaak een onderbewuste en ondergeschikte rol te spelen in de totstandkoming van een ontwerp of kunstwerk. De tentoonstelling Colour Logics laat zien dat kleur nog altijd een actueel en veelzijdig onderzoeksgebied is.

Aan de hand van een tiental werken van gerenommeerde beeldend kunstenaars zal een deel van dit onderzoeksgebied in kaart gebracht worden. Overeenkomstig element in de geselecteerde werken is het gebruik van kleur op formele gronden, zij het dat elke kunstenaar vanuit heel eigen uitgangspunten tot zijn of haar kleurgebruik komt. Kleur wordt in de betreffende werken veelal ingezet als gereedschap of als materiaal, zonder direct rekening te houden met een mogelijke symbolische lading. Kleur is in de eerste plaats vorm of object. Kleur draait, vloekt, botst, ligt, leunt, hangt, loopt en staat.

In de week voorafgaand aan de tentoonstelling vindt een masterclass plaats onder leiding van beeldend kunstenaar Jan van der Ploeg. Tijdens deze masterclass onderzoekt een groep tweede- en derdejaars studenten Fine Art haar visie op de rol van kleur binnen de beeldende kunst. Het resultaat van deze week vormt een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling: in samenspraak met de geselecteerde kunstwerken geeft ze een veelzijdig beeld van specifiek en eigenzinnig kleuronderzoek binnen de hedendaagse beeldende kunst.

In aanloop naar de tentoonstelling lichten drie van de deelnemende kunstenaars, Roy Villevoye, Fransje Killaars en Lotte Geeven, hun werk en hun specifieke omgang met kleur toe in een avondprogramma.

Colour Logics is een onderdeel van het symposium The Weight of Colour, een internationaal lezingen- en masterclassprogramma georganiseerd door het lectoraat Kleur in Context van de HKU, in samenwerking met Het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving, het Eye Film Instituut en het Rijksmuseum. The Weight of Colour heeft tot doel de onzichtbare en vergeten geschiedenissen van kleuren in onze directe omgeving te ontrafelen.

De tentoonstelling Colour Logics is samengesteld door Frank Koolen, lector Kleur in Context.