Loading...
01.09—09.09.2007
DARE #2

Eindexamenpresentatie van de Utrecht Graduate School of Visual Art and Design (maHKU). In de tentoonstelling DARE #2 tonen negen nieuwe Masters of Fine Art het werk waarmee ze het onderzoek tijdens hun studie afronden.

Annelies Bloemendaal, Mike van Buiten, Daan Fikkert, Mariska van der Horst, Clara Kerkstra, Adriana Meinders, Alejandro Navarrete, Kristbjorg Olsen, Lila Zotou

www.mahku.nl