Loading...
06.09—27.09.2014
Drastic Measures

Tentoonstelling van alumni HKU Image and Media Technology Jan Willem Deiman en Johan Rijpma

In Drastic Measures presenteert de Academiegalerie het werk van twee bijzondere kunstenaars, Jan Willem Deiman en Johan Rijpma, beiden oud-student van de afstudeerrichting Image and Media Technology van HKU. Allebei hebben ze sinds hun afstuderen, in respectievelijk 2008 en 2011, veel aandacht voor hun werk weten te genereren en deelgenomen aan een groot aantal tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Drastic Measures brengt hun werk voor het eerst samen. Ondanks de nodige verschillen in opvatting, werkwijze en uitvoering, brengt de combinatie ook interessante relaties aan het licht; het werk van beiden kenmerkt zich door een analytische benadering, een fascinatie voor mechanismen van controle en voor de scheidslijn tussen realiteit en representatie.

Jan Willem Deiman’s werk bestaat vaak uit ruimtelijke opstellingen waarin sculptuur, video, geluid, tekeningen en prints in wisselende combinaties een plek vinden. Het werk komt voort uit onderzoek naar modellen van de werkelijkheid, waarbij Deiman’s interesse in het bijzonder uitgaat uit naar de relatie tussen architectonische representaties en de fysieke realiteit van het stedelijk landschap. Vragen omtrent het utopische karakter van deze representaties en hun suggestie van controle spelen daarbij een centrale rol.
In Drastic Measures laat Deiman de nieuwste versie van zijn doorlopende project Roof Shadow Drawing zien. Uitgangspunt voor dit werk is een nooit uitgevoerd ontwerp van architect James Sterling voor de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles. Roof Shadow Drawing deconstrueert dit ontwerp door de schaduwvormen uit de oorspronkelijke tekening te isoleren en in nieuwe verbanden te presenteren. Hierdoor ontstaat een fascinerend nieuw alfabet van ruimtelijke tekens.

Het werk van Johan Rijpma kenmerkt zich door zijn fundamentele verkenningen van het ontwerpproces zelf. Het medium video stelt hem in staat tegelijkertijd zowel het ontstaansproces, als het resultaat van zijn vaak arbeidsintensieve methoden in beeld te brengen. Oorzaak en gevolg vormen in zijn werk een onafscheidelijke twee-eenheid.
Voor Drastic Measures maakt Rijpma een selectie uit zijn werk van de afgelopen jaren. De meeste van zijn video’s ontstaan door binnen streng gecontroleerde studiosituaties schijnbaar eenvoudige verschijnselen uit de alledaagse werkelijkheid – het breken van een kopje, het drogen van een watervlek of het scheuren van papier – tot in detail te ontleden en beeld voor beeld vast te leggen. De hand van de kunstenaar is daarbij nadrukkelijk aanwezig als externe factor die het proces in gang zet en faciliteert, met als terugkerend doel schijnbaar levenloze objecten in staat te stellen hun gedrag kenbaar te maken.

www.janwillemdeiman.nl
www.johanrijpma.nl