Loading...
DUAL FUEL

In Dual Fuel presenteren 21 studenten werk dat binnen de lessen Algemene Beeldende Ontwikkeling tot stand is gekomen. Deze tentoonstelling geeft daarmee een beeld van de plaats van dit vak binnen de toegepaste afstudeerrichtingen Grafisch Ontwerp en Illustratie. Parallel aan de ontwerpvakken in het derde studiejaar richt ABO zich op het ontwikkelen van een persoonlijke, meer autonoom beeldende vertaling van een thematisch gegeven. Daarmee functioneert het vak als brandstof voor de ontwerpvakken.
In de lessen van Annemiek Vera bij Illustratie stond dit jaar ‘Het Buitenste Binnen’ centraal, bij Grafisch Ontwerp, waar het vak wordt gegeven door Margreeth Kortekaas, was het uitgangspunt ‘Post Human’. Deze thema’s dienden in eerste plaats als aanleiding en zijn door de studenten ruim opgevat, waardoor de resultaten bijzonder gevarieerd zijn in uitwerking en gebruik van media: schilderijen, tekeningen, video, prints en objecten.

Illustratie Natascha Boel / Ricky Booms / Merel Haasnoot / Gino Hoiting / Nelleke van Hoof / Sandra Peters / Daniël Rozendaal / Bruce Tsai-Meu-Chong / Paul van der Woude

Grafisch Ontwerp Thomas Boerboom / Kris Borgerink / Merel Brouns / Bram Buijs / Kim Eggens / Peter Jelsma / Steven van der Kaaij / Luke van Veen / Vincent Vinkestijn / Leanne Wijnsma / Choi Wong / Jurga Zelvyte