Loading...
09.12—17.12.2023

14 derdejaars studenten HKU Fine Art presenteren nieuw werk

[English below]
In HATCHED presenteren wij, 14 HKU Fine Art studenten, nieuw werk. HATCHED is ontstaan op ons eigen initiatief, naar aanleiding van de uitdaging aan alle derdejaars studenten om zelf een tentoonstelling te organiseren.
Graag nodigen we je uit om te komen kijken naar de resultaten van ons werkproces van de afgelopen maanden. Hoewel we als groep geen overkoepelend thema hanteren, zijn er in de tentoonstelling interessante verbindingen te ontdekken. De ervaring van het alledaagse en de activiteit van het verzamelen en archiveren vormen enkele van de rode draden in ons werk. Hoe verhouden we ons tot onze omgeving, ons lichaam en tot elkaar?
De titel HATCHED verwijst naar de fase waarin wij ons momenteel bevinden: nu nog in de vertrouwde omgeving van de academie, maar we broeden op een uitbraak. Deze tentoonstelling biedt ons de kans om ons werk in een nieuwe, gezamenlijke context te tonen en geeft een sneak peak van ons komende afstudeerjaar.

___________________________________________________________________________________________

14 third-year HKU Fine Art students present new work

In HATCHED we, 14 HKU Fine Art students, present new work. HATCHED came about on our own initiative, following the challenge to all third-year students to organize their own exhibition.
We would like to invite you to come see the results of our working process over the past months. Although as a group we don’t use an overarching theme, there are interesting connections to be discovered in the exhibition. The everyday and the activity of collecting and archiving are some of the common threads in our work. How do we relate to our environment, our bodies and to each other?
The title HATCHED refers to the phase we are currently in: still in the familiar environment of the academy, but brooding on a breakout. This exhibition is an opportunity for us to show our work in a new, collaborative context and provides a sneak peek of our upcoming graduation year.

Hazel van Berkel, Noud Boogaard, Julia van Dijck, Harry Edmunds-Bergin, Franka Gilbert, Dieuwke Jollema Gorter, Polly Kunst, Helen van Leeuwen, Rayn, Marieke van Ringelesteijn, Inês Da Silva Aguiar, Florentien Stikkelorum, Pargol Tavakoli Shirazi, Yingtong Zhou

Tentoonstelling/Exhibition
09.12 – 17.12
Wo/Wed. – Zo/Sun. 13:00 – 18:00 uur/h.

Opening
Vrijdag/Friday 08.12 om 17.00 uur