Loading...
15.02—09.03.2019

Studenten HKU Master Interior Architecture presenteren voorstellen voor de herontwikkeling van Central Studios

De tentoonstelling 14m3 APFA laat ontwerpvoorstellen zien die aansluiten bij de toekomstvisie voor een nieuw podium voor beeldcultuur in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Op de locatie waar nu nog de Central Studios zijn gevestigd moet APFA verrijzen. APFA – van APparatenFAbriek, de naam die het gebouw had in de tijd dat het eigendom was van Werkspoor – wil een plek worden waar leren, maken, experimenteren en vertonen centraal staan, en waar de crossover tussen film- en beeldcultuur, muziek en beeldende kunst tot stand komt.

Geïnspireerd door de nieuwe plannen voor APFA presenteren veertien studenten van de HKU Master Interior Architecture (MIA) hun visie op de plannen middels vormstudies, beeldexperimenten en maquettes. Daarbij hebben zij extra aandacht besteed aan de manier waarop licht de presentatie van hun onderzoeksprojecten kan versterken.

De tentoonstelling geeft, los van de ruimtelijke studies die zijn gedaan naar de herontwikkeling van Central Studios, een beeld van de opleiding: studenten leren zich in de master Interior Architecture verhouden tot actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken en worden uitgedaagd hier gedurende hun onderzoeks- en ontwerpproces uitdrukking aan te geven. In nauwe relatie met gebruikers zoeken zij naar passende en innovatieve ruimtelijke oplossingen. Zo leren zij bouwen aan ruimtes die iets teweegbrengen.

Anna Ceglova, Alda Heere, Eva James, Daimy de Jong, Maud Maas, Monique Martens, Mariëlle Neijs, Rianne Nieuwland, Sophie den Ouden, Ammie Roeten, Nienke Slagman, Emi Tsutsushio, Rick Weel

opening
vrijdag 15-02 om 17.00 uur

tentoonstelling
16-02 t/m 09-03
woensdag t/m zaterdag
van 13.00 tot 18.00 uur