Loading...
10.01—13.01.2007
Kok en Deiman

Een tentoonstelling met werk van derdejaars Image and Media Technology Jan Willem Deiman en derdejaars Industrial Design and Robotics Tom Kok. Het werk van Kok en Deiman concentreert zich op – visuele, auditieve en fysieke – ervaring en wordt gekenmerkt door een minimalistische esthetiek die verwijst naar wetenschap en technologie.

Tom Kok kiest in zijn werk voor een autonome benadering van het ontwerpvak. Zijn objecten zijn niet zozeer gedacht vanuit een praktische gebruiksfunctie, maar komen voort uit onderzoek naar de fysieke relatie tussen object en gebruiker/toeschouwer. Behalve interactie speelt de werking van geluid een centrale rol in dit onderzoek.

De abstracte video’s van Jan Willem Deiman hebben door middel van verknippen, vertragen en verstoren hun uiteindelijke vorm verkregen. De volledig in de computer gegenereerde composities zijn opgebouwd uit rasters, lijnen en andere grafische elementen. Soms ogen deze composities gecontroleerd en ontwikkelen ze zich traag, soms ontstaat schijnbare chaos met heftige visuele effecten.

www.tomkok.com
www.janwillemdeiman.nl