Loading...
03.10—12.10.2014
LUKRAAK

Perspectieven op Duurzaamheid

Aan de hand van het werk van zes kersverse alumni en twee vierdejaars studenten HKU Product Design, stelt LUKRAAK de waarde en betekenis van het alomtegenwoordige begrip duurzaamheid op verschillende manieren ter discussie. Het getoonde werk is vooral onderzoekend van karakter en laat de grote diversiteit zien binnen het huidige vakgebied van de ontwerper. Elk van de geselecteerde projecten verhoudt zich op een eigen manier tot vragen omtrent duurzaamheid. Het werk bestrijkt niet alleen het gebied rond bijvoorbeeld voedselvraagstukken, recycling en productiemethoden, maar richt zich ook op minder voor de hand liggend verbanden, bijvoorbeeld in relatie tot smaak, geluid en persoonlijke emotie. Welke rol spelen onze zich alsmaar ontwikkelende smaakconventies bijvoorbeeld? Wijst de behoefte om telkens weer nieuwe producten te kopen op ons gebrek aan innerlijke balans? In hoeverre is het hergebruiken van afvalmateriaal in de eerste plaats van belang voor ons eigen emotionele welbevinden?

Lydeke Bosch, Daniël de Bruin, Temo Gonzalez, Tako Knaap, Vera Knoot, Rosa Marijn Oostveen, Lisa Malou Smits

LUKRAAK, perspectieven op duurzaamheid komt tot stand in het kader van de landelijke Dag van de Duurzaamheid, waarvoor HKU middels het SURE-netwerk een samenwerking aangaat met verschillende partners in de stad. Op 10 oktober vindt in de Academiegalerie een lunchbijeenkomst plaats met de exposanten en een tweetal gastsprekers: Anne Nigten, lector populaire cultuur, innovatie en duurzaamheid van Hanze Hogeschool Groningen, en Danielle van Zuijlen onafhankelijk curator / onderzoeker. Moderator: Desirée Majoor.