Loading...
09.06—01.07.2023

Studenten HKU Graphic Design presenteren verschillende perspectieven op taal

[English below]
In de tentoonstelling Mind Your Language nodigen 33 tweedejaars studenten HKU Graphic Design je uit om mee te denken over de rol, invloed en betekenis van taal. De afgelopen maanden deden zij onderzoek naar verschillende aspecten van dit veelomvattende onderwerp. Dit resulteerde in elf samenwerkingsprojecten waarin gebruik wordt gemaakt van de uiteenlopende manieren waarop taal wordt ingezet om informatie uit te wisselen en betekenis te geven. Veel van de werken in de tentoonstelling belichten de complexiteit en gevoeligheden die hiermee gepaard gaan. Welke rol speelt klank in ons taalgebruik en tegen welke dagelijkse problemen loop je bijvoorbeeld aan als je laaggeletterd bent? In hoeverre werkt taal verbindend en op welke manier kan het een machtsmiddel zijn om mensen buiten te sluiten? In Mind Your Language presenteren de studenten een breed scala aan werken die ingaan op deze en andere vragen. Daarmee biedt de tentoonstelling verrassende perspectieven op taal, verbeeld in installaties, video en print.

In voorbereiding op Mind Your Language werkten de studenten gezamenlijk aan het concept, ontwerp en de realisatie van zowel de tentoonstelling als de bijkomende uitingen.

Mels Alings, Boaz Blom, Luna Blijleven, Isa Broodman, Isa van Bussel, Noyemi Corlu, Nils Dijkstra, Sanne van Gemert, Rik Grevink, Lila Hasenaar, Juul van den Heuvel, Elwin Honkoop, Emma Jongenelen, Muna Jonkman, Illiya Korniyenko, Emre Köycu, Sven Lablans, Zizinho Matulessij, Nanne Nauta, Samra Roseboom, Sterre Roza, Kim Shokoehmand, Nikki Slegers, Ymke Slob, Naut Sluijter, Christian Sterk, Rebecca Stroeven, Merel Trussner, Mart Vergouw, Fleur Verhagen, Stans Vermaesen, Isa Vink, Sophie Vreugde

_______

Students HKU Graphic Design present different perspectives on language

In the exhibition Mind Your Language, 33 second-year students HKU Graphic invite you to join them in thinking about the role, influence and meaning of language. In recent months, they have been researching various aspects of this wide-ranging topic. This resulted in eleven collaborative projects using the diverse ways language is used to exchange information and give meaning. Many of the works in the exhibition highlight the complexities and sensitivities involved. What role does sound play in our use of language and what everyday problems do you encounter, for example, if you are low-literate? To what extent does language work as a unifying force and in what ways can it be a tool of power to exclude people? In Mind Your Language, students present a wide range of works that address these and other questions. In doing so, the exhibition offers surprising perspectives on language, translated into installations, video and print.

In preparation for Mind Your Language, the students worked together on the concept, design and realisation of both the exhibition and additional communication.

______

Tentoonstelling/Exhibition
10.06.23 – 01.07.23
wo/Wed. – za/Sat. 13:00 – 18:00 uur/h

Opening 
vrijdag/Friday 09.06 @ 17:00 uur/h