Loading...
09.12—24.12.2016
On Show

Een project van vier alumni HKU Fine Art en HKU Product Design

On Show markeert het einde van het twintigste jaar in het bestaan van HKU’s Academiegalerie. Na meer dan 190 tentoonstellingen en aanverwante activiteiten wordt bij deze gelegenheid de presentatieruimte zelf op radicale wijze tot onderwerp gemaakt. Vier alumni, afgestudeerd in juni van dit jaar, presenteren een eigen initiatief waarin de grenzen van het klassieke tentoonstellingsmodel worden opgezocht.

Ricardo van Eyk en Rein Verhoef, oud-studenten Fine Art, en Lennart de Neef en Panajiotis Petropoulos, alumni Product Design, leerden elkaar kennen tijdens hun studie. In het werk van alle vier speelt het onderzoek naar presentatievormen en naar de relatie tussen (kunst)object, fysieke en contextuele ruimte een belangrijke rol. Voor On Show bundelen zij de krachten, om vanuit hun verschillende expertises de betekenis van de geconstrueerde werkelijkheid van de tentoonstellingsruimte te onderzoeken en zichtbaar te maken.

Ricardo van Eyk
Lennart de Neef
Panajiotis Petropoulos
Rein Verhoef

Na de jaarwisseling volgt deel twee van dit project: Show Off. Een groep studenten van de studierichtingen Fine Art en Product Design wordt uitgedaagd om te reageren op de resultaten van On Show. In een gezamenlijke werkperiode zal ruimte worden gemaakt voor aanpassingen en voor combinaties van nieuw en bestaand werk, om zo een dialoog tussen studenten en alumni op gang te brengen en ideeën over presentatie te ontwikkelen en uit te wisselen.