Loading...
11.09—09.10.2021

A group show with work by 10 artists, curated by Jan-Pieter Karper

With work by
Semâ Bekirović, Annabelle Binnerts, Esmée Bruins, Indigo Deijmann, Timo Demollin, Uta Eisenreich, Marijn van Kreij, Jaya Pelupessy, Helmut Smits and Batia Suter


Exhibition
11.09 – 09.10.2021
Wo/Wed – Za/Sat 13:00 – 18:00

[For Dutch see below]

At a time when the distribution of images is lightning-fast and virtually infinite, and the distinction between original and copy often seems irrelevant, the artists in Re:Re:Re: dissect and illuminate various aspects of the image, reinterpreting its meaning. Using different reproduction techniques and methods of appropriation, they reflect on the origin and status of the image, its inner structure, economic value, legibility and the relationship to language. Re:Re:Re:presents the image as ‘unfinished business’: not as a static representation or visual end product, but as an eternal intermediate form within a lively network of connections to countless other images and contexts.

AG asked graphic designer and HKU alumnus Jan-Pieter Karper (1989), who has been responsible for AG’s visual identity for almost 10 years, to curate an exhibition. Starting points are his design practice, in which he often works with artists, and the handling of the reproduced image. In Re:Re:Re: Karper brings together ten artists, ranging from young talent to renowned makers. Four of them are alumni of different fields of study at HKU.In een tijd waarin de verspreiding van beelden razendsnel gaat en vrijwel oneindig is, en het onderscheid tussen origineel en kopie vaak irrelevant lijkt, ontleden en belichten de kunstenaars in Re:Re:Re: verschillende aspecten van de afbeelding, en herinterpreteren zo haar betekenis. Gebruikmakend van verschillende reproductietechnieken en methodes van toe-eigening reflecteren ze onder andere op de herkomst en status van het beeld, de innerlijke structuur, de economische waarde, leesbaarheid en de verwantschap met taal. Re:Re:Re: stelt het beeld voor als ‘unfinished business’: niet als een statische representatie of visueel eindproduct, maar als een eeuwige tussenvorm binnen een levendig netwerk aan verbindingen naar talloze andere beelden en contexten.

AG vroeg grafisch ontwerper en HKU-alumnus Jan-Pieter Karper (1989), al bijna 10 jaar verantwoordelijk de visuele identiteit van AG, een tentoonstelling samen te stellen. Uitgangspunten zijn de ontwerppraktijk, waarin hij veel met beeldend kunstenaars werkt, en de omgang met het gereproduceerde beeld. In Re:Re:Re: brengt Karper tien kunstenaars samen, variërend van jong talent tot gerenommeerde makers. Vier van hen zijn alumni van verschillende studierichtingen aan HKU.