Loading...
27.01—18.02.2017
Show Off

8 studenten Fine Art en Product Design i.s.m. 4 alumni

In Show Off bouwen acht studenten Fine Art en Product Design voort op de resultaten van On Show, de tentoonstelling van december. In die presentatie zochten hun vier voorgangers, oud-studenten Product Design Lennart de Neef en Panajiotis Petropoulos en alumni Fine Art Ricardo van Eyk en Rein Verhoef, de grenzen van het klassieke tentoonstellingsmodel op middels rigoureuze architectonische ingrepen in de ruimte van de Academiegalerie.

Nu, in het nieuwe jaar, wordt een groep van acht studenten uitgedaagd om te reageren op de situatie. Uitgangspunt daarbij is een onderzoek naar presentatievormen, naar de relatie tussen toeschouwer, (kunst)object en fysieke en contextuele ruimte. In een gezamenlijke werkperiode onder begeleiding van de vier alumni zal ruimte worden gemaakt voor aanpassingen in de tentoonstellingsarchitectuur en voor combinaties van nieuw en bestaand werk. Doel is om zo ideeën over presentatie te ontwikkelen en uit te wisselen, zowel door de exposanten onderling, als met de bezoeker.

Product Design Barbara van Doesburg, Bernd van Riel, Jorn van Stein, Emilio Timp

Fine Art Sijmen Houben, Eline Kuipers, Bente Langedijk, Emiel Zeno