Loading...
21.01—29.01.2023

Dertig jonge ontwerpers presenteren een persoonlijke fascinatie in AG en Kunstliefde

[English below]

Verdeeld over de bij elkaar gelegen locaties AG en Kunstliefde tonen 30 aanstormende ontwerp talenten ieder een bijzonder project. Voor het minorprogramma van HKU met als uitgangspunt What is Fashion? heeft deze groep derdejaars studenten de afgelopen maanden een persoonlijke fascinatie uitgediept en vormgegeven. In de tentoonstelling Sincerely Yours presenteren zij de resultaten van een onderzoek met onderliggende thema’s als duurzaamheid, escapisme, gender en identiteit. Uiteenlopende visies worden verbeeld middels verschillende media als textiel, sculpturen, foto’s, video’s en installaties. Waar de focus bij sommigen meer ligt op het concept, staat bij anderen de materiële uitwerking centraal. Daarmee geeft de tentoonstelling een dynamisch en gevarieerd beeld van wat deze nieuwe generatie ontwerpers bezighoudt, en hoe zij zich positioneren in een snel veranderende wereld.

Thirty young designers present a personal fascination at AG and Kunstliefde

Divided between the neighbouring locations AG and Kunstliefde, 30 up-and-coming design talents will each show a special project. For HKU’s minor program based on the question What is Fashion? this group of third-year students has spent the past few months exploring and giving shape to a personal fascination. In the exhibition Sincerely Yours, they present the results of a research with underlying themes such as sustainability, escapism, gender and identity. Different visions are represented through media such as textiles, sculptures, photographs, videos and installations. While some contributors focus on the concept, for others the material elaboration is central. The exhibition thus provides a dynamic and varied picture of what is on the minds of this new generation of designers, and how they position themselves in a rapidly changing world.

Exposanten Kunstliefde
Iza van den Baar, Liz Breed, Nadine Dumoulin, Megan Groenewold, Isa Kronemeijer, Iris van der Jagt, Roosmarijn Janssens, Maxime Lamper, Matthew van Londen, Shoghufa Majdod, Alba Prinz Naspler, David Okkerse, Joris Overmars, Irem Pinarbasi, Jolien van Roosmalen, Nikki Steenbergen, Sara Varga, Jessie Venhuizen, Anne Weesjes, Leah Zadoks, Iris Zegwaard                               

Exposanten AG
Gijs Bartholomeus, Helen Brink, Eva Feenstra, Didi Grootjen, Julia Klerkx, Jennifer Korteweg, Myrthe van der Tier, Shizen Tsie-Chun-Sioe, Nikki Weldring 

Opening 
vrijdag/Friday 20.01.2023
Kunstliefde 16.30 – 18.00 uur
AG 17.30 – 19.00 uur

Tentoonstelling/Exhibition
21.01 – 29.01.2023
wo/Wed. – zo/Sun. 13.00 – 18.00 uur