Loading...
17.11—27.11.2022

Een tentoonstelling door 11 derdejaars studenten HKU Photography 

[For English see below]
In Something New, Something Borrowed presenteren wij – 11 derdejaars studenten HKU Photography – een verzameling uiteenlopende projecten die tot een voorlopig eindpunt zijn gekomen, maar ook gezien kunnen worden als het begin van een nieuwe fase in onze ontwikkeling als maker. Binnen onze studie kregen we het afgelopen half jaar de vrijheid om onze persoonlijke interesses in relatie tot fotografie op autonome wijze te onderzoeken. In die periode werkten we onder andere samen met vreemden, doken we in de natuur op zoek naar bruikbaar materiaal, en leenden we bestaande beelden om deze tot iets nieuws te vormen. De resultaten van dit proces brengen we nu samen in een tentoonstelling waarin thema’s en werkwijzen zichtbaar van elkaar verschillen. Het gemeenschappelijke fundament van ons werk wordt bepaald door onderzoek naar de eigenschappen van de fotografie, waarbij we de grenzen van dit medium expliciet opzoeken. Zo wordt fotografisch beeld gecombineerd met onder andere textiel, bio-materiaal, bewegend beeld en sculpturale elementen. Met Something New, Something Borrowed geven we een gevarieerd beeld van wat ons als jonge beeldmakers bezighoudt en willen we de bezoeker meenemen in de verkenning van ons toekomstig kunstenaarschap.

exposanten / exhibitors
Sieske Geven, Demi Manders, Sam Michiels, Martha Olech, Tessa van Raalte, Siona Rijken, Eliza-Sophie Sekrève, Joey Streppel, Isabel van der Vlugt, Noor van der Wal, Chayren Zimmerman

In Something New, Something Borrowed, we – 11 third-year students HKU Photography – present a collection of diverse projects that have come to a provisional end, but can also be seen as the beginning of a new phase in our development as makers. Our study program offered us the freedom to autonomously explore our personal interests in relation to photography over the course of the past six months. We, among other things, collaborated with strangers, dove into nature in search of usable material, and borrowed existing images to shape them into something new. We now bring together the results of this process in a joint exhibition in which themes and working methods visibly differ from one another. The common foundation of our work is defined by research into the properties of photography, exploring its boundaries. Photographic images are, for example, combined with textiles, bio-materials, moving images and sculptural elements. With Something New, Something Borrowed, we present a varied picture of what preoccupies us as young image-makers and invite the visitor to join us in the exploration of our future artistic practices.

tentoonstelling / exhibition
17.11 – 27.11.2022
Wo/Wed. – Zo/Sun. 13:00 – 18:00

opening
Wo/Wed. 16.11, 17:00