Loading...
10.09—08.10.2022

Een groepstentoonstelling samengesteld door Maite Vanhellemont

Met werk van / with work by Danielle van Ark, Bas Blaasse, Maurice van Es, Ton Grote, Tonya Heeringa, Luka Karssenberg, Thomas Kuijpers, Sjoerd Martens, Petra Stavast, Maite Vanhellemont en / and Godfridus de Vries

_____

[For English see below]

Observeren, registreren, verzamelen: er zijn uiteenlopende motivaties te bedenken voor het maken van een foto. In de tentoonstelling Souvenir komt het werk van verschillende kunstenaars samen die de camera gebruiken in een poging bijzonderheden uit de alledaagse werkelijkheid te bewaren. Om te proberen vast te leggen wat anders verdwijnt: een ontmoeting, een tijdsbeeld, een levensfase, een vluchtig moment. Vanwege persoonlijke redenen, uit een gevoel voor nostalgie bijvoorbeeld, soms bijna dwangmatig zelfs, of simpelweg omdat het plezier brengt. Hoewel de uitkomsten zeer van elkaar verschillen, delen de makers in Souvenir de menselijke neiging voor het conserveren van echte ervaringen of dierbare verzinsels.

Kunstenaar, docent en alumna HKU Photography Maite Vanhellemont (1990) stelde voor AG een tentoonstelling samen vanuit haar eigen praktijk en interesse. De deelnemende kunstenaars variëren van ervaren makers tot net afgestudeerde talenten. Vijf van hen zijn alumnus van en/of als (gast)docent verbonden aan verschillende studierichtingen van de HKU. Speciaal voor de tentoonstelling schreef Bas Blaasse een essay.

_____

A group exhibition curated by Maite Vanhellemont

Observing, registering, collecting: one can think of various motivations for taking a photograph. The exhibition Souvenir brings together the work of various artists who use the camera in an attempt to preserve particular aspects of everyday reality. To try and capture what would otherwise disappear: an encounter, a time frame, a scent, a fleeting moment. For personal reasons, from a sense of nostalgia for example, sometimes almost compulsively, or simply because it brings pleasure. Although the results are very different from each other, the artists in Souvenir share the human tendency to preserve true experiences or cherished fabrications.

Artist, lecturer and alumna HKU Photography Maite Vanhellemont (1990) put together an exhibition for AG from her own practice and interest. The participating artists range from experienced makers to recently graduated talents. Five of them are (guest) teachers and/or alumni of various study programs at the HKU. Especially for the exhibition, Bas Blaasse wrote an essay.

_____

opening
9 september om 17:00 uur

tentoonstelling / exhibition
10.09 – 08.10.22