Loading...
31.01—02.02.2008
Tot Hier & Verder

Eindexamententoonstelling van 3 studenten HKU Theater Vormgeving

Tot Hier Verder is de eindexamententoonstelling van drie studenten Theater Vormgeving. Zij presenteren ieder de resultaten van een ontwerpopdracht, gebaseerd op een bestaande theatertekst, en een individueel beeldend onderzoek.

Ruth van Andel, Gerrie van Bennekom, Maartje Mars