Loading...
13.05—03.06.2023

Een groepstentoonstelling met 15 studenten HKU Fine Art 4 en Ricardo van Eyk, ter afsluiting van zijn residentie @AIR Pastoe

[English below]

Met de tentoonstelling TRAILER sluit beeldend kunstenaar en HKU alumnus Ricardo van Eyk zijn residency van zeven maanden op de Fine Art-afdeling van HKU af. Voor deze gelegenheid selecteerde hij werk van 15 vierdejaars studenten op basis van zijn ervaringen tijdens zijn verblijf en de raakvlakken met zijn eigen praktijk. Speciaal voor de tentoonstelling, waarin Van Eyk het werk van studenten combineert met werk van hemzelf, ontwierp hij een architectonische ingreep die de ruimte van AG opnieuw indeelt. Deze ingreep is een vervolg op zijn recente presentatie Bait/Beet in het Centraal Museum, waarbij de door hem gebouwde wanden onder meer fungeerden als drager voor schilderijen van mede-exposant (en tevens HKU-alumna) Janine van Oene. Ook in TRAILER bepalen de wanden hoe de bezoeker zich door de ruimte beweegt. Tegelijkertijd zorgen ze ervoor dat er verschillende sferen en contexten ontstaan waarbinnen de werken van de exposanten een relatie met elkaar aangaan. Op deze manier verbindt Van Eyk de uiteenlopende artistieke kwaliteiten en benaderingswijzen van de deelnemende studenten, die met deze tentoonstelling een voorschot nemen op hun eindexamenpresentaties in juni.

AIR Pastoe is een unieke artist in residence-plek die mogelijk wordt gemaakt door de genereuze steun van de Keep an Eye Foundation. Sinds 2021 wordt elk jaar een kunstenaar uitgenodigd om gedurende tenminste drie dagen per week gebruik te maken van een atelier op de HKU-locatie Pastoe Fabriek, te midden van de werkruimtes van de studenten HKU Fine Art. De kunstenaar werkt hier aan de ontwikkeling van het eigen beeldende werk, betrekt studenten en deelt diens ervaringen ten aanzien van het kunstenaarschap.

Deelnemende studenten/participating students
Caja Boogers, Arthur Gazzola van de Zand, Lorian Gwynn, Hannah Konings, Tessa Kortmulder, Berber Lambrechts, Sabina Lăpteanu, Lorenço, Stan Molenaar, Merel Staal, Misha Stevenson, Jan Timmers, Sam Tromp, Sam Werkhoven, Baoyang Zhao

________

A group show with 15 students HKU Fine Art 4 and Ricardo van Eyk, concluding his residency @AIR Pastoe

With the exhibition TRAILER, visual artist and HKU alumnus Ricardo van Eyk concludes his seven-month residency at HKU’s Fine Art department. For the occasion, he selected work of 15 fourth-year students based on his experience during his stay and the common grounds with his own practice. For the exhibition in which Van Eyk combines work by students with his own, he designed an architectural intervention that rearranges AG’s space. This intervention is a sequel to his recent presentation Bait/Beet at the Centraal Museum, where he built walls that functioned, among other things, as a support for paintings by co-exhibitor (and also HKU alumna) Janine van Oene. In TRAILER again, the walls determine how the visitor moves through the space. At the same time, they create different atmospheres and contexts within which the works of the exhibitors relate to each other. In this way, Van Eyk connects the diverse artistic qualities and approaches of the participating students, who, with this exhibition, offer a preview of their final exam presentations in June.

AIR Pastoe is a unique artist residency made possible by the generous support of the Keep an Eye Foundation. Since 2021, each year an artist is invited to use a studio at HKU’s location Pastoe Fabriek, for at least three days a week, amid the work spaces of the HKU Fine Art students. During the residency, the artist works on the development of their own work, engages students, and shares their experiences regarding their artistic career.

_______

Tentoonstelling/Exhibition
13.05 – 03.06.2023

Opening
Vrijdag/Friday 12.05 17.00 uur/h.