Loading...
13.09—29.09.2017
When We’re Together

Een project van Silver Huber

“Wij zijn zij en zij zijn wij. We komen en we gaan.
Wij worden alles dat zij zijn en zij zijn alles dat wij ooit waren.”

When We’re Together is een project van Silver Huber, derdejaars student HKU Games & Interaction, waarin het fenomeen groepsgedrag centraal staat. In een reeks tekeningen, animaties en een interactieve installatie wordt de wereld van de Cultists geïntroduceerd. Wie zijn zij? Welke sociale codes en gedragsregels houden zij erop na? Observeer de groepsdynamiek van deze wezens en wordt uiteindelijk één van hen.