Loading...
17.09—16.10.2010
Yucatan is Elsewhere

Alumna HKU Fine Art Falke Pisano met Achim Lengerer, Karolin Meunier, Charlotte Moth & Robert Smithson*

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde beeldend kunstenaar Robert Smithson een strategie waarbinnen het veelzijdige begrip ‘displacement’ centraal staat. Dit begrip dient als uitgangspunt voor de tentoonstelling Yucatan is Elsewhere.

In het licht van deze tentoonstelling kan displacement worden gezien als een methode om te breken met vaste patronen of structuren, bijvoorbeeld door de eenheid van tijd en vorm van een kunstwerk te ondermijnen, of door een verwisseling van status of context te bewerkstelligen. De vijf werken in de tentoonstelling vormen elk op eigen wijze een samengestelde ruimte waarin op reflectieve en kritische wijze het moment van perceptie aan de orde wordt gesteld en de toeschouwer geprikkeld wordt relaties te leggen tussen verschillende plekken en condities.

Falke Pisano (Amsterdam 1978) studeerde in 2001 af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, studierichting Fine Art. Na deze opleiding werkte ze een aantal jaar bij de Amsterdamse galerie Ellen de Bruijne Projects en volgde ze in 2005 en 2006 een onderzoekstraject aan de Jan van Eyk Academie in Maastricht. Sindsdien heeft haar internationale carrière in de beeldende kunst een hoge vlucht genomen. De laatste jaren nam ze deel aan een groot aantal tentoonstellingen, onder meer in het Stedelijk Museum Amsterdam, tijdens de Yokohama Triënnale in Japan, en op de Biënnale van Venetië. Haar werk wordt vertegenwoordigd door galeries in Amsterdam, Parijs en London. In 2010 verscheen ‘Figures of Speech’, een publicatie van haar hand.

Voor de tentoonstelling Yucatan is Elsewhere heeft Pisano werk geselecteerd van collega-kunstenaars Achim Lengerer, Charlotte Moth en Karolin Meunier. Daarnaast presenteert ze een nieuw eigen werk en een interpretatieve reproductie van een essayistisch werk van Robert Smithson (*).

Op de opening van de tentoonstelling werd Achim Lengerer’s performance “The third time I … mhh he shows the work” uitgevoerd door Mark Bellamy.