Loading...
27.11—18.12.2010
Zijn & Schijn

Derdejaars studenten Product Design presenteren hun visie op het huidige discours omtrent design.

In 2006 ontstond er bij de toenmalige derdejaars studenten Product Design van de HKU het plan om met de gehele klas een expositie te organiseren. Met deze tentoonstelling wilden zij een beeld geven van de fase waarin hun ontwikkeling als ontwerper zich op dat moment bevond. Een belangrijk doel daarbij was om, ook voor de langere termijn, in de stad een podium te zoeken voor het talent van jonge ontwerpers en de grote dynamiek op het gebied van design te tonen.

Dit jaar staat het vakgebied zelf centraal. Onder de titel ‘Zijn en Schijn’ presenteren de studenten hun visie op het huidige discours omtrent design. Ze geven de toeschouwer een overzicht van de thema’s, dilemma’s en prangende vragen die hen bezighouden tijdens het ontwerpproces. Op uiteenlopende wijze tonen zij ideeën over de grenzen van het vakgebied, de ontwikkelingen die zij belangrijk vinden en de houdbaarheid van verschillende opvattingen over design. ‘Zijn’ en ‘schijn’ vormen de kaders waarbinnen dat discours plaatsvindt. ‘Zijn’ refereert aan ons dagelijks bestaan, ‘schijn’ aan het besef dat dit bestaan geen vaststaand feit is, maar door de mens wordt geconstrueerd.